BYOD adalah singkatan dari ayat "Bring Your Own Device" iaitu di dalam bahasa malaysia 
adalah "membawa peranti anda sendiri". Ia juga dikenali sebagai BYOT iaitu "Bring Your Own Technology" atau "membawa teknologi sendiri" dan BYOPC iaitu "Bring Your Own Private Computer" atau "membawa PC anda sendiri". BYOD merupakan suatu konsep atan dasar dimana ia membenarkan pekerja untuk membawa peranti mudah alih sendiri iaitu telefon pintar, tablet dan komputer riba yang boleh digunakan di tempat kerja mereka dan menggunakan peranti-peranti tersebut untuk mengakses maklumat khas dan aplikasi dari pihak syarikat dalam kerja seharian.Leave a Reply.