Antara langkah-langkah untuk mengatasi risiko BYOD dan mengoptimumkan penggunaan BYOD dalam sesebuah syarikat/organisasi adalah :
  • Menyediakan dan mengemaskini peranti baru.                                                                                     Dengan kemasukan alat-alat jabatan IT perlu menambah semua rangkaian mereka. Penyelesaian seperti "Tools4ever’s User Management Resource Administrator (UMRA)" membenarkan kakitangan IT dengan mudah menambah peranti-peranti baru dengan menambah mereka dalam "Active Directory".   "End users" juga dapat mendaftar peranti mereka sendiri jika diperlukan.(Tools4ever.com)
  • Hanya membenarkan peranti tertentu untuk didaftarkan.                                                                Oleh kerana terdapat pelbagai jenis jenama alat-alat yang boleh digunakan pekerja yang berbeza, organisasi perlu membuat keputusan yang mana yang ia akan benarkan dan sokong. Ini membolehkan ia memberi tumpuan kepada pilihan sempit peranti dan dapat menyelesaikan isu-isu yang timbul dengan jenis-jenis peranti. Apabila pengguna cuba untuk mendaftar peranti,UMRA boleh ditubuhkan untuk membenarkan peranti yang disokong untuk didaftarkan, sekaligus tidak membenarkan peranti yang tidak disokong untuk didaftarkan pada rangkaian syarikat.
  • Penguatkuasaan Akta Keselamatan.                                                                                                      Keselamatan adalah satu isu besar dalam pelaksanaan BYOD di dalam sebuah syarikat/organisasi. Apabila seseorang pekerja meninggalkan syarikat, dia membawa keluar peranti bersama-sama jadi ia adalah penting bahawa setiap pekerja yang sudah berhenti berkhidmat tidak boleh mengakses kepada data syarikat yang penting dan sulit. Dengan UMRA, sebaik sahaja seseorang pekerja meninggalkan syarikat maka akaun beliau boleh secara automatik dimatikan dan dengan itu menyahaktifkan akses kepada rangkaian dan data yang selamat. Ini akan memastikan bahawa apabila pekerja meninggalkan dia tidak akan dapat terus mengakses data syarikat penting. Ini juga boleh membantu untuk mematuhi peraturan-peraturan dan keperluan audit. Tiada siapa yang akan mempunyai akses kepada aplikasi dan data jika mereka sudah tidak lagi mempunyai kaitan dengan syarikat tersebut lagi.(Rujukan : mbtmag.com)Leave a Reply.